Αυτοπρόσωπη Παρουσία Δικαιούχων Προνοιακών Επιδομάτων

dimarxeio-trikalon1

Υπενθυμίζουμε, στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης ότι υποχρεούνται μία φορά το χρόνο για Αυτοπρόσωπη Παρουσία στην υπηρεσία μας.

Καλούνται λοιπόν όλοι όσοι λαμβάνουν Προνοιακά Επιδόματα (Τετραπληγικών-Παραπληγικών, Β.Ν.Υ, Απροστάτευτων παιδιών, Β.Α. ,Χανσενικών, Κίνησης, Τυφλότητας, Κωφαλάλων, Ομογενών και Αιματολογικών Νοσημάτων), να προσέλθουν Αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας, Βασ. Τσιτσάνη 31 γραφείο 232, 236, 239, κατά το χρονικό διάστημα από 2-6-14 έως 29-8-14, προσκομίζοντας τηνΤαυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο (Δίπλωμα Οδήγησης, Διαβατήριο, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο) καθώς και αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου του δικαιούχου μπορεί να προσέλθει στην υπηρεσία μας, αντί αυτού, ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του.
.

Από την Δ/νση Κοιν. Μέριμνας & Αλληλεγγύης
Δήμου Τρικκαίων

.