Αυτές είναι οι 4 αλλαγές που φέρνουν τα νέα capital controls

Ανακοινώθηκε την Τετάρτη η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που φέρνει νέα χαλάρωση στα capital controls, η οποία τίθεται σε ισχύει την Πέμπτη 1η Μαρτίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνουν για τους ιδιώτες είναι η αύξηση του μηνιαίου ορίου ανάληψης στα 2.300 ευρώ, από 1.800 ευρώ σήμερα, καθώς και το άνοιγμα νέων λογαριασμώνχωρίς περιορισμούς.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που έρχονται στις συναλλαγές με τις τράπεζες από αύριο έχουν ως εξής:

•       Αίρονται οι περιορισμοί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Συγκεκριμένα,   επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).

•       Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 1.800 ευρώ σε 2.300.  Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσού των 2.300 ευρώ,  ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID) ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

•       Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.000 ευρώ σε 2.300. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα  ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

•       Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των 2.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο.

Εν μέσω των κρίσιμων stress tests στις τράπεζες, καθώς και της τέταρτης αξιολόγησης που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, η χαλάρωση των capital controls αποτελεί μια ακόμη ένδειξη «αυτοπεποίθησης» από την πλευρά της κυβέρνησης και συνάδει στη δημιουργία βελτιωμένου κλίματος εμπιστοσύνης προς την οικονομία, το οποίο επιδιώκει να ενισχύει η κυβέρνηση μετά και την επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς ομολόγου ύψους 3 δισ. ευρώ.

reader.gr