Αφετηρία εγκρίσεων μεγαλόπνοων έργων στον Δήμο Μετεώρων

Όπως είχε προαναγγελθεί από τον Δήμαρχο Δήμου Μετεώρων κ. Θεόδωρο Αλέκο και έπειτα από στενή συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών οι διαβεβαιώσεις από μέρους τους οριστικοποιούνται και πλέον δύο σημαντικά έργα που είχαν προταθεί από τον Δήμο μας στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης.

Υπογράφηκε χθες 12/01/2022 η ένταξη του έργου του Δήμου Μετεώρων με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων».

Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν κατατεθεί από πλευράς Δήμου με κύριο του έργου τη Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων και ποσό χρηματοδότησης 5.891.783,16 ευρώ το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως εξής:

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας των Υποδομών Ύδρευσης στο Υδροδοτικό Σύστημα του Δήμου Μετεώρων.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας.
  • Εγκατάσταση σύγχρονων οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης αλλά και αναλυτών ενέργειας.
  • Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε απομακρυσμένες δεξαμενές.
  • Αντικατάσταση των συστημάτων χλωρίωσης.
  • Εγκατάσταση σύγχρονων ρυθμιστών στροφών.
  • Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και συστημάτων επικοινωνίας.
  • Αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, υποβρύχιων και ξηρού τύπου.
  • Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων λογισμικών.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999 kW για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση (Α.Π.Ε.) του Δήμου Μετεώρων.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μετεώρων θα έχει τη δυνατότητα να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα συμψηφίζοντας έτσι την κατανάλωση της.

Τις επόμενες ημέρες αναμένουμε την ένταξη και του τρίτου έργου «Αγροτική Οδοποιία του Δήμου Μετεώρων» με χρηματοδότηση ύψους 1.111.800 ευρώ κλείνοντας τον πρώτο κύκλο των εγκρίσεων με συνολική χρηματοδότηση που θα ξεπερνά τα 7.000.000 (εκατομμύρια) ευρώ.