7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων «Δράση για το περιβάλλον»

7ο perivanto

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014-15 το 7ο Λύκειο Τρικάλων υλοποίησε με επιτυχία τη δράση: “Οι μαθητές καθαρίζουν σωστά το «περιβάλλον» τους – Ανακύκλωση”

Οι μαθητές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με το πρόβλημα της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλους τους χώρους που ζουν και κινούνται. Στόχος της δράσης ήταν:

• Να ευαισθητοποιηθούν οι ίδιοι οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή με το πρόβλημα στο χώρο του σχολείου, όπου περνούν σημαντικό χρόνο της ημέρας.
• Να ενημερωθούν για τις σωστές πρακτικές ανακύκλωσης και να προβληματισθούν για τα λάθη που γίνονται.
• Να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα συλλογικά και να προσπαθήσουν να το επιλύσουν βιωματικά με την προσομοίωση των σταδίων της ανακύκλωσης: συλλογή, καθαρισμό, διαλογή στον προαύλιο χώρο.
• Να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της δράσης καταγράφοντας την εμπειρία τους και να υιοθετήσουν νέα στάση ζωής.

.