Με 79 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ του δήμου Τρικκαίων

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 26/2/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. Συζήτηση για τον νέο σχεδιασμό και την αναδιάρθρωση του Πανεπιστημιου Θεσσαλίας
 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου
 3. Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, e-Trikala και Cicicom ΕΠΕ, για την εγκατάσταση πιλοτικού δικτύου Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT) στην πόλη των Τρικάλων
 4. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης χρήσης των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud ή G-Cloud) της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. Λήψη απόφασης για την διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Μ. Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων & Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ.
 2. Έγκριση προμήθειας ενός λεωφορείου με ράμπα ΑΜΕΑ και ενός περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Τρικκαίων από το ελεύθερο εμπόριο.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2018, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών.
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση μελέτης «Ανάπλαση Πλατείας & Παιδικής Χαράς επί της οδού Ραδινού» και έγκριση του ΣΑΥ και ΦΑΥ
 2. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ
 3. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΚΟΖΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΚΟΖΙΑΚΑ, ΚΑΙ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ)»
 7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΕΤΗ 2016 -2017)» .
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ)».
 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων
 12. Επανασυγκρότηση των Επιτροπων Παραλαβής Έργων που συγκροτήθηκαν με τις αρίθ. 65/2017, 243/2017, 280/2017 και 601/2017 Α.Δ.Σ.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ»
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ”
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ»
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής αποκατάστασης βλαβών του έργου: ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 19. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών 2018
 20. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» – «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
 21. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και του ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδεύουν.
 22. Έγκριση της μελέτης και Σ.ΑΥ.-Φ.Α.Υ. του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019» κατανομή ΣΑΤΑ για 2018, 200.000,00€, συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€.
 23. Έγκριση µελέτης και κατασκευής έργου µε τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)» «καθώς και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) που το συνοδεύουν.
 24. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΝΗΣΙΔΑ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 25. Νέα χωροθέτηση επτά παιδικών χαρών στην εν εξελίξει προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων».
 26. Έγκριση της μελέτης και Σ.ΑΥ.-Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ 2018-2019» – ποσού 300.000€
 27. Έγκριση της μελέτης και Σ.ΑΥ.-Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ 2018-2019» – ποσού 300.000€
 28. Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα Ληθαίου ποταμού» Π/Υ 40.000,00€ καθώς και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) που τη συνοδεύουν
 29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο:”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”
 30. Τροποποίηση της αριθμ.739/2016 Α.Δ.Σ που αφορά : «Εξέταση της από 20-10-2016 με αριθμ.πρωτ.57237 Ένστασης  της  ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» Αναδόχου του έργου:    «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ»2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ.3+286,16»   και εξέταση της αίτησης της Αναδόχου Εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
 31. Εγκριση 2ης κατανομής μέρους της 3ης, 4ης, 5ης και 6ης δόσης ΣΑΤΑ 2017.
 32. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος αναδόχου, για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την εκτύπωση και επανεκτύπωση εντύπων προβολής της πόλης μας.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Ανανέωση συνδρομής εφημερίδων και περιοδικών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, για το έτος 2018
 2. Διοργάνωση του 7ου Φεστιβάλ Χορωδιών Θρησκευτικής Μουσικής της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ».
 3. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την ακαδημία ποδοσφαίρου “Δήμητρα – Απόλλων” Τρικάλων για τη διεξαγωγή του 12ου πανελλήνιου τουρνουά ποδοσφαίρου, από 02 έως 04 Απριλίου 2018, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ανωτέρω ακαδημίας στη Μπαλκούρα, στην πόλη των Τρικάλων
 4. Προγραμματισμός εκδήλωσης βράβευσης τακτικότερων αναγνωστών-μαθητών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης έτους 2017, του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.
 5. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού» για την πραγματοποίηση Φιλανθρωπικής Συναυλίας «Νέοι Μουσικοί απ’ όλη την Ελλάδα στα Τρίκαλα. Αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι» το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ».
 6. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Τρικάλων για την πραγματοποίηση του Σεμιναρίου και Ρεσιτάλ Κουαρτέτου Εγχόρδων του Βορείου Βασιλικού Κολλεγίου Μουσικής του Μάντσεστερ την Παρασκευή 30 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 στη Δωροθέα Σχολή και το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ».
 7. Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2018 και 2019.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 12/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Κενωθέντα περίπτερα Δήμου Τρικκαίων».
 2. Έγκριση της αριθ. 13/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Μονοδρόμηση των οδών Μυκηνών και Σικίνου στο τμήμα μεταξύ των οδών Καρδίτσης και Ικαρίας και διακοπή της οριζόντιας συνεχόμενης διαγράμμισης της οδού Καρδίτσης».
 3. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων επί αιτήσεως του κ.Πλεσιώτη Γρηγορίου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Κανούτα (Απόφαση Δημ. Κοινότητας)
 4. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 607/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (176/2016 Απόφασης ΕΠΟΙΖΩ).
 5. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Έγκριση, καθορισμού δύο (2) θέσεων στάθμευσης, γενικής χρήσης, για ΑμΕΑ του Δήμου Τρικκαίων, στις οδούς 25ης Μαρτίου και Βύρωνος
 6. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Έγκριση παρακράτησης οικοπέδου ως τράπεζα γης, αντί της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα
 7. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.000 m2 η όποια βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Σωτήρας και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με KAEK 451307011001.
 8. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 9. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 10. Τροποποίηση της 695/2017 Α.Δ.Σ «Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2018» (Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 11. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 553/2017 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Τρικκαίων
 12. Έγκριση της αριθ. 42/2018 απόφασης Οικονομικής επιτροπής Δήμου Τρικκαίων με θέμα “Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017 – Δ’ Τρίμηνο”
 • Γενικά
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης της Δημοτικής Παράταξης “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή” με θέμα: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ »
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση του πρακτικού φανερής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την πολυετή εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης  έκτασης  στην τοπική κοινότητα Διαλεκτού  που επιδέχεται  καλλιέργεια και  δενδροκομία .
 2. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος της συστάδας 10α του δημοτικού-διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς–Κουμαριάς ή διάθεσης του για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς (εξ’ αναβολής)
 3. Έγκριση διαγραφής ποσών, επαναβεβαίωσης οφειλών και επιστροφής ποσών σύμφωνα με δικαστική απόφαση, για οφειλέτες του Δήμου»
 4. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού σχολικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στον Οικισμό ΚΑΡΥΩΝ του Δήμου Τρικκαίων , επιφανείας 3,83 στρεμμάτων.
 5. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων (αγροτεμαχίων): α) στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου, θέση Σγάρες, επιφάνειας 20,00 και 4,717 στρεμμάτων, β) στην Τοπική Κοινότητα Μεγ. Κεφαλοβρύσου, θέση Σγάρες, επιφανείας 34,00 στρεμμάτων και εκ νέου εκμίσθωση αυτών.
 6. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων και σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Μ. Καλυβίων, Παληοκάστρου, Κόζιακα, Φαλώρειας.
 7. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος-Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη έτους 2018
 8. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (γραφείου τελετών) επί της οδού Ικαρίας, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014.
 9. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
 10. Έγκριση επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Τρικκαίων .
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018
 2. Έγκριση (5ης Εισήγησης) διαγραφών ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη του βρεφονηπιακού σταθμού «Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
 3. Έγκριση (5ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς Σταθμούς Παλαιόπυργου, Γ΄ και Παραμυθούπολη του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2017-2018.
 4. Έγκριση χρηματικού ποσού για την κάλυψη δαπάνης:” Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο πολίτη λόγω πυρκαγιάς “.
 5. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για τη διοργάνωση του ετήσιου χορού των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων.
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
 2. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων οικονομικού έτους 2018.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ