6,1 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

perifereia-thessalias-

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.105.816,54ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμούς στην Π.Ε Καρδίτσας» Προϋπολογισμού 67.800,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Aντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 200.000,00€. ((με ΦΠΑ).

-Έγκριση διαγωνισμού Έργου: «Υποστηρικτικές εργασίες για δημιουργία μητρώου φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών της Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 24.600,00 €. (με ΦΠΑ).

-Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Καθαρισμός – κοπή χόρτων στα πρανή εκατέρων τoυ Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 24.600,00€. (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Συντηρήσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 1.500.000,00€. (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διαγωνισμού για την προμήθεια: «Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου» Προϋπολογισμός: “459.915,64 €”. (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου της ΔΕΗ στα πλαίσια του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρου Ξηριά (τμήμα από Χ.Θ. 0+350 έως ΧΘ 2+200)».

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Ν. Μαγνησίας (έτους 2015)» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Προϋπολογισμός: “129.000,00 €” (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός ερεισμάτων –πρανών στο Οδικό Δίκτυο Πηλίου» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Προϋπολογισμός: “73.308,00 €”. (με ΦΠΑ).

-Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αλοννήσου». Προϋπολογισμός: 1.526.000,00 € (με ΦΠΑ).

-Έγκριση μελέτης: «Μελέτη οδικού τμήματος παράκαμψης Ζαγοράς Β΄ Φάση του Ε. Οδικού Κυκλώματος Πηλίου». (με ΦΠΑ).

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πλατειάς και παιδικής χαράς Αγίας Τριάδας Δήμου Σκιάθου», Προϋπολογισμός έργου: 302.708,54 € (με ΦΠΑ).

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση & Ηλεκτροφωτισμός Πεζοδρομίων Τ.Κ. Ν. Κλήματος», Προϋπολογισμός έργου: 500.00,00 € (με ΦΠΑ).

-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση στα αγροκτήματα Κάτω Ελάτης – Γοργογυρίου – Ελευθεροχωρίου Π.Ε Τρικάλων», προϋπολογισμού εργασιών: προϋπολογισμού: 1.486.000,00 € (με ΦΠΑ).

-Έγκριση μελέτης: «Μελέτη παράκαμψης Στουρναρεϊκων (προμελέτη συγκοινωνιακών έργων- τοπογραφικές εργασίες).

-Έγκριση διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – λειτουργία σηράγγων Οδικού Δικτυού Ν. Τρικάλων – έτους 2014-2015» προϋπολογισμού 73.800,00 € ( με Φ.Π.Α.).

-Έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 €, (με Φ.Π.Α.), για το έργο: ” Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και εποπτείας στα κέντρα ελέγχου σηράγγων του Νομού Τρικάλων”.

-Έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 € , (με Φ.Π.Α.), για το έργο: ” Επείγουσες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε σημεία του οδικού δικτυού και λοιπές θέσεις αρμοδιότητας Π.Ε.. Τρικάλων “.

– Έγκριση της προκηρύξεως και των λοιπών συμβατικών τευχών για τη μελέτη: «Μελέτες γεφυρών σε δυσχερείς θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Τρικάλων».

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση πολιτιστικού κέντρου Καλαμπάκας για εγκατάσταση ψηφιακής προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού των Μετεώρων», προϋπολογισμού 150.000,00 €. (με ΦΠΑ).

.