600 χιλ. ευρώ για συντήρηση δρόμων στα Τρίκαλα

syntirisi dromontrik

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο της συντήρησης ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και της Κ/ξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»..

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα έργο συντήρησης που σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους. Το έργο αυτό έχει θετικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια των πολιτών, τον τουρισμό, την οικονομία και την κοινωνία. Με συνεργασία, σχέδιο, προγραμματισμό & συνέργεια θα το ολοκληρώσουμε εμπρόθεσμα.».

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Πιστώσεις ΚΑΠ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΣΑΕΠ 017. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, η οποία θα επιβλέψει και την κατασκευή του έργου.

Τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι:

Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν εργασίες συντήρησης του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου Νομού Τρικάλων, προς εξασφάλιση ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων περίπου.
Γενικώς θα εκτελεστούν εργασίες οδοστρωσίας, σήμανσης, ασφαλτικών καθώς και ερεισμάτων στα τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με σχετικό πίνακα εργασιών.

.