5,9 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.974.800,00 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 », προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ», προϋπολογισμού 1.900.000,00 €.

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ », προϋπολογισμού 1.000.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΆΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018», προϋπολογισμού 400.000,00 €

– «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2016», προϋπολογισμού 300.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας – Αποχιονισμοί – Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Τρικάλων 2017-2018», ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018, προϋπολογισμού 150.000,00 €

– Έγκριση δαπάνης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 €