50.000 νέες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας

oaed 2013

Πενήντα χιλιάδες προσλήψεις με την Κοινωφελή Εργασία θα γίνουν το 2014 ενώ για φέτος θα καταρτιστούν ειδικά προγράμματα για μακροχρόνια ανέργους που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα με σημαντικό αριθμό ανέργων (72%), να παραμένουν χωρίς δουλειά και εισόδημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ αποκλειστικά για μακροχρόνια ανέργους ενώ ξεκινούν λίγο μετά το Πάσχα οι νέες προσλήψεις με πεντάμηνα σε δήμους ,περιφέρειες και δημόσιους φορείς.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr πρόκειται για το νέο γύρο του προγράμματος του ΟΑΕΔ, το οποίο θα δώσει ευκαιρία σε ανέργους διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων να συνάψουν πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Το υπουργείο Εργασίας έχει προβλέψει την ανάθεση στον ΟΑΕΔ νέων προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας αποκλειστικά για εγγεγραμμένους ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και είναι πάνω από 12 μήνες εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ενώ τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι νέες προσλήψεις με το εν λόγω πρόγραμμα που παρέχει πεντάμηνη εργασία σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Οργανισμού.

Ειδική νομοθετική ρύθμιση για το θέμα είχε περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες.

Ειδικότερα η διάταξη αναφέρει ότι με στόχο τη στήριξη των μακροχρονίων ανέργων, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκπονεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για τα έτη 2014 – 2015 και για ανέργους με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών.

Όσο αφορά τις νέες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας για το 2014 θα ξεκινήσουν λίγο μετά το Πάσχα αφού ήδη οι πρώτες πεντάμηνες συμβάσεις του προγράμματος που υλοποιήθηκε το 2013 έχουν λήξει.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα αφορά περίπου 50.000 προσλήψεις σε Δήμους ,Περιφέρειες, και φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Οι προϋποθέσεις για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού άνεργοι, οι οποίοι ανήκουν σε

μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

– Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ – Ανεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τα πέντε κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,

Ηλικία και

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Η αμοιβή των απασχολουμένων θα είναι η αντίστοιχη με τα προγράμματα του 2013 δηλαδή 490 ευρώ (καθαρά) για όσους ξεπερνούν το 25ο έτος της ηλικίας τους και 427 (καθαρά) ευρώ για όσους είναι κάτω των 25 ετών.

news247.gr