Στ. Μπουλογεώργος: Εντυπώσεις από το συμπόσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ειδικότερα η Γραμματεία αρμόδια για τη Σύμβαση για το Τοπίο της Διεύθυνσης Δημοκρατικής Συμμετοχής του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασιών της Σύμβασης, οργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας,

National Symposium για την εφαρμογή της Σύμβασης Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα και Forum των Εθνικών Επιλογών της 6ης Συνόδου του Βραβείου Τοπίου.

Η εκδήλωση διεξήχθη στο Καστράκι Καλαμπάκας Τρικάλων στο GRAND METEORA HOTEL, στις 6-8 Απριλίου 2022.

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί σχετικά με το Πρόγραμμα του Συμποσίου:

https://www.coe.int/…/land…/national-regional-symposiums

Σκοπός του Συμποσίου είναι αφενός η παρουσίαση και η συζήτηση πάνω στις Πολιτικές οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την Ελλάδα για την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο και αφετέρου, η διεξαγωγή του Φόρουμ των Εθνικών Επιλογών της 6ης Συνόδου Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2018-2019). Στη διάρκεια του Φόρουμ θα παρουσιαστούν οι πολύτιμες εμπειρίες των κρατών μερών του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Σύμβασης, από τη συμμετοχή τους στην 6η Σύνοδο του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και της χώρας μας που συμμετείχε με το έργο «Αναβίωση της λίμνης Κάρλα» της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι εμπειρίες των χωρών που θα παρουσιαστούν αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να προωθηθεί η εδαφική διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά του τοπίου που συνιστά το περιβάλλον διαβίωσης των ανθρώπων.

Αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες Πολιτικές που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα, το άρθρο 5 αυτής ορίζει ότι τα Μέρη της αναλαμβάνουν:

–τη νομική αναγνώριση των τοπίων ως βασικό συστατικό του περιβάλλοντος των ανθρώπων, ως έκφραση της ποικιλομορφίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους και θεμέλιο της ταυτότητάς τους·

– τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών τοπίου που στοχεύουν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του τοπίου, μέσω της υιοθέτησης των ειδικών μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης·

– τη θέσπιση διαδικασιών για τη συμμετοχή του ευρύτερου κοινού, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων μερών που ενδιαφέρονται για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών τοπίου·

– την ενσωμάτωση του τοπίου στις περιφερειακές και πολεοδομικές πολιτικές τους και στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, γεωργικές

Στο Συμπόσιο παραβρέθηκε η ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο υπουργός κ. Σκρέκας, οι υφυπουργοί κ.κ. Αμυράς και Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, στελέχη των συναρμόδιων υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων. κ Δημήτρης Παπαστεργίου Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ Θοδωρής Αλέκος των οποίων η τοποθέτηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 

Στέφανος Μπουλογεώργος

Καθηγητής Φυσικής και Πληροφορικής… Στο ΑΠΘ.

Μεταπτυχιακό Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης στο Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο Αθηνών