4 Ευρωπαϊκά Σχολεία στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων με το πρόγραμμα Erasmus+

Στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο ActforEnvironment(Δράσε για το Περιβάλλον) που έχει σαν κύριο στόχο την εστίαση σε τοπικά και διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις, που σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, δείχνοντας ενδιαφέρον για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αποφυγή της ρύπανσης, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση νερού, την ανακύκλωση, τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς ή του ποδηλάτου του και πολλά άλλα.

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιείται στα Τρίκαλα στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων και έχει σαν κύριο θέμα την ανακύκλωση. Στη συνάντηση αυτή πέρα από το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετέχουν 16 μαθητές και 11 εκπαιδευτικοί από τα σχολεία:

  • EkonomskaiTuristickaSkolaαπό την πόλη Daruvar, Κροατία,
  • IES HispanidadαπότηνSanta Fe, Ισπανία
  • Agrupamento de EscolasAnselmo de Andrade απότηνAlmada, Πορτογαλίακαι
  • LiceumdeArte “IonelPerlea” από τη Σλομποζία της Ρουμανίας

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και μαθητές την 1η μέρα της συνάντησης παρουσίασαν στους καθηγητές και τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων τα σχολεία, τις πόλεις και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται και πήραν μέρος στις δραστηριότητες που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματοςαπό το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και με άλλες δράσεις στο σχολείο, με επισκέψεις στα Μετέωρα και άλλα αξιοθέατα καθώς και στον Μύλο των Ξωτικών που είναι αφιερωμένος φέτος στο περιβάλλον.