3,8 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Εγκρίσεις δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ»  προϋπολογισμού 1.900.000,00 €.

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2018» συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 €.

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ. 25 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 €.

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 €.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Τα έργα αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία».