2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων Ρομποτική στο Μπέρμινγχαμ – Erasmus+ KA1

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που προσπαθεί να ενισχύει την ευρωπαϊκή του διάσταση, να υποστηρίζει επιμορφωτικές διαδικασίες και να εξελίσσεται συμμετέχοντας σε καινοτόμα δίκτυα συνεργασίας. Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο “ΤΠΕ και Ρομποτική στο Ψηφιακό ΕΠΑΛ”, που έχει ως στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη ροή κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στο Μπέρμινγχαμ της Αγγλίας για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο “Robotics for schools”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον οργανισμό eucourses.eu και το παρακολούθησαν οι καθηγητές Αβδελίδου Ελένη (ΠΕ19) και Νταϊλιάνης Νικόλαος (ΠΕ12.08).

Η δραστηριότητα επιμόρφωσης αφορούσε τη χρήση και αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής. Ξεκίνησε με το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και το ρόλο του εκπαιδευτικού για την αποτελεσματική ένταξη και αξιοποίηση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν με την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, εργαζόμενοι σε ομάδες, χρησιμοποιώντας γνώσεις από τα Μαθηματικά, την Πληροφορική, τις Φυσικές Επιστήμες και άλλα γνωστικά αντικείμενα. Συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και χρησιμοποιεί τις διδακτικές προσεγγίσεις της διερευνητικής μάθησης, της επίλυσης προβλήματος, του project και της ανακαλυπτικής μάθησης. Αποτελεί μια μοντέρνα και πολλά υποσχόμενη προσέγγιση και ένα σύγχρονο εργαλείο που προάγει το ενδιαφέρον των μαθητών, βοηθάει στην ομαδοσυνεργατική εργασία των μαθητών, τη διαθεματική αντιμετώπιση των μαθημάτων και την εκπαίδευση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης αλλά και την επαφή τους με την σύγχρονη τεχνολογία της ρομποτικής.

Στη συνέχεια, αφού έγινε μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του πακέτου εκπαιδευτικής ρομποτικής Arduino, κατασκευάστηκαν οι πρώτες απλές ρομποτικές μηχανές. Ακολούθησε ο προγραμματισμός των ρομπότ με τη δημιουργία εντολών οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά τους, χρησιμοποιώντας περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του οργανισμού Black Country Atelier, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις έξυπνες τεχνολογίες, που συνεργάζεται με πολλά σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με θέματα όπως σχεδιασμός και κατασκευή έξυπνων προϊόντων, τρισδιάστατη εκτύπωση, τρισδιάστατη σάρωση, έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές και προγραμματισμός. Οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πλήρως εξοπλισμένοι με robotic kits, 3d εκτυπωτές, 3d σαρωτές, υπολογιστές κλπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διάλεξη του Dr Jeremy Wyatt (University of Birmingham Robotics and Artificial Intelligence) καθώς και οι επισκέψεις σε σχολεία του Μπέρμινγχαμ που έχουν εντάξει τη ρομποτική και τον προγραμματισμό στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Thinktank του Birmingham.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί από τις χώρες Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Λετονία, Γερμανία, Ρουμανία και Λιθουανία, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και να γνωρίσουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.