2ο ΕΠΑΛ 4η Συνάντηση στο Παλέρμο

Erasmus+ KA2 ICEVET – 4η Συνάντηση στο Παλέρμο

Από τις 4 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Σικελίας η 4η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “ICEVET-Integration to Comperative Europe through VET”

Στη διάρκεια της συνάντησης:

-Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εταιρεία ITALTEL, μία πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής , της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας προσφέροντας καινοτόμες ψηφιακές παροχές.

-Έγινε παρουσίαση από τον Τουρκικό φορέα όλων των draft curriculums των συμμετεχόντων χωρών και αναλύθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

-καθορίστηκε ακριβές χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων εργασιών και υποχρεώσεων μέχρι την επόμενη συνάντηση στην Άγκυρα

-Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Einaudi Pareto, ένα Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο με 1000 μαθητές και παρουσιάστηκαν προγράμματα σχετικά με την καινοτομία.

Στη συνάντηση αυτή το 2ο ΕΠΑΛ  εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς: Πλεξίδα Αλεξάνδρα, Σάρρου Ευαγγελία και Ταζέ Βασιλική.