2η Συνάντηση Εταίρων στα Τρίκαλα

2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “FLIP 2 Learn (F2L)” 

2η Συνάντηση Εταίρων στα Τρίκαλα

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων συμμετέχει στη Στρατηγική Σύμπραξη/Εταιρική Σχέση Erasmus+ KA2 με τίτλο “FLIP 2 Learn (F2L)” για τη διετία 2017-2019. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα η 2η συνάντηση των εταίρων η οποία διοργανώθηκε από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων κατά το διήμερο 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2018.

Το F2L στοχεύει στην ανάπτυξη της προσέγγισης της “ανεστραμμένης μάθησης” σε επιστημονικούς κλάδους STEM δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω μιας κοινής δοκιμής που θα πραγματοποιήσουν οι εταίροι του έργου, δεδομένου ότι η κύρια προτεραιότητα του έργου είναι η προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων.

Οι κύριοι σκοποί του προγράμματος είναι:

– η προώθηση μιας ανοιχτής και καινοτόμου διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης κατάλληλης για την ψηφιακή γενιά

– η γνωριμία με την προσέγγιση της ανεστραμμένης μάθησης σε μαθήματα STEM.

– η αύξηση της ανοικτής στάσης απέναντι στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει θετικά τις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης.

– η διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής μεταξύ των εκπαιδευτικών και η προώθηση της δημιουργίας για την αυτο-εκπαίδευση και την παραγωγή διδακτικού υλικού.

– η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

– η ενθάρρυνση σημαντικών διαδικασιών διδασκαλίας-μάθησης που εστιάζουν την προσοχή στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

– η μείωση της εγκατάλειψης του σχολείου, της αποτυχίας και η προώθηση της ένταξης.

– ο διαμοιρασμός και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σχετικά με την προσέγγιση της ανεστραμμένης μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

– EURO (Ιταλία)

– I.T.E.T. Girolamo Caruso (Ιταλία)

– CODEC s.r.l (Ιταλία)

– 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων (Ελλάδα)

– Liceul Tehnologic Agricol Barcanest (Ρουμανία)

– Ljudska univerza Velenje (Σλοβενία)

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια ξενάγηση στους χώρους του σχολείου και των εργαστηρίων. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές που συμμετέχουν σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα του σχολείου. Παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες και οι νέες ιδέες στον τομέα του flipped learning καθώς και η βασική μεθοδολογία του έργου.

Έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό των τριών πνευματικών αποτελεσμάτων (Intellectual Outputs) που προβλέπονται στο έργο: την ηλεκτρονική κοινότητα F2L, τον τοπικό πειραματισμό στα σχολεία που συμμετέχουν στο σχέδιο και το F2L Etoolkit. Επίσης καθορίστηκαν οι ημερομηνίες για την επόμενη συνάντηση στο Alcamo της Ιταλίας, όπου θα γίνει η επιμόρφωση είκοσι τεσσάρων καθηγητών από όλες τις συμμετέχουσες χώρες και ορίστηκαν οι τομείς/μαθήματα πάνω στους οποίους θα γίνει η επιμόρφωση αλλά και οι κατηγορίες λογισμικού που θα διδαχθούν. Στο τέλος της συνάντησης, διευκρινίστηκαν ποια καθήκοντα πρέπει να κάνει ο κάθε εταίρος για την επόμενη συνάντηση στο Alcamo της Ιταλίας (16-20 Απριλίου 2018).

Η συνάντηση έκλεισε με μια επίσκεψη στις ιερές μονές των Μετεώρων, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.