25 Αυγούστου η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής Πύλης

Μετά τις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019, μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών για την διοίκηση του Δήμου Πύλης, μπαίνοντας στην καινούργια εποχή του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ,

θα δώσουμε τον όρκο και την δέσμευση, ενώπιον Θεού και δημοτών μας, για την ανάληψη των καθηκόντων μας,

την Κυριακή, 25 του μήνα Αυγούστου και ώρα 08:00 μ.μ., έμπροσθεν του Δημαρχείου Πύλης, στην Πύλη.

Τόσο εγώ, ως Δήμαρχος, όσο και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων των Κοινοτήτων και των Κοινοτικών Συμβούλων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ