220 άτομα θα συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του δήμου Φαρκαδόνας

dimarxio__farkadonas

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας υλοποιεί τη δράση «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και η ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: Συμμετοχή στη θέσπιση των στρατηγικών στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής agenda μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες», δράση 1, μέτρο 1.2 Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών Θεμάτων (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στη δημιουργία δικτύου προώθησης τοπικών προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται κατ’ αρχήν στα καταστήματα πόλεων από τις χώρες της ΕΕ που μετέχουν στο πρόγραμμα: Ρότερνταμ Ολλανδίας, Νυρεμβέργη, Φορχάιμ Γερμανίας, Θαλάιμ Αυστρίας και Λακατάμια Κύπρου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 93.500 ευρώ, τα οποία θα δοθούν αποκλειστικά από την ΕΕ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. Αντιθέτως, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος είναι πάρα πολλά για τους παραγωγούς του Δήμου Φαρκαδόνας και της Π.Ε. Τρικάλων συνολικότερα (πώληση προϊόντων, βελτίωση πρακτικών, αύξηση θέσεων εργασίας κ.α.). Σημειώνεται ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας είναι ο μοναδικός από όλη την Ελλάδα που υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στην προσπάθεια ενίσχυσης καλών πρακτικών στον πρωτογενή τομέα, σε συνδυασμό με δράσεις στον τριτογενή τομέα της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη γίνει επαφές και έχουν απευθυνθεί προσκλήσεις, τόσο στις δημοτικές αρχές των παραπάνω Δήμων, όσο και σε τοπικές εταιρίες, οι οποίες θα μετέχουν στις θεματικές συνεδρίες που έχουν προγραμματιστεί. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέλθει συνολικώς στα 220 άτομα, κάτι που θα σημάνει και αναζωογόνηση της τοπικής εμπορικής δραστηριότητας.

Όμως, συγκεκριμένες τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν από την αυξημένη τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας, δεν επιτρέπουν την υλοποίηση του προγράμματος την ημερομηνία που ανακοινώθηκε (10-21 Αυγούστου). Το πρόγραμμα δεν ματαιώνεται, ούτε αναβάλλεται, αλλά μετατίθεται για το επόμενο διάστημα (αρχές φθινοπώρου) και αφού οι εταίροι επαναεπιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Κάθε άλλη πληροφορία που διαχέεται μονομερώς, χωρίς καμία διερεύνηση, χωρίς καμία διασταύρωση στοιχείων, χωρίς καμία επιβεβαίωση, ανωνύμως και εξυπηρετώντας σκοπούς αλλότριους προς την ανάπτυξη των 18 χωριών του Δήμου μας, είναι υποβολιμαία, ψευδής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κυρίως, όμως, δημιουργεί εμπόδια, τόσο στην υλοποίηση του προγράμματος, εκθέτοντας τη χώρα μας, όσο και στη διακηρυγμένη προσπάθεια της δημοτικής αρχής να συνδράμει στη βελτίωση του εισοδήματος των δημοτών μας, με πραγματικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και όχι με τη δημιουργία φρούδων ελπίδων.

Για οτιδήποτε νεώτερο, θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση από τον Δήμο Φαρκαδόνας.

 

 

 

 

.