22 τόνοι το βαμβάκι που συγκέντρωσε η ΕΑΣ Τρικάλων

 

bambaki_3

 

 

 

 

Να μειώσει κατά 2 λεπτά το κιλό την τιμή στο σύσπορο βαμβάκι, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, το διοηκιτικό συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων.

Οι παραγωγοί θα εισπράττουν 47,5 λεπτά το κιλό παραδίδοντας βαμβάκι στο εκκοκκιστήριο του Μεγαλοχωρίου και 45,5 λεπτά το κιλό όταν το παραδίδουν στο εκκοκκιστήριο των Σερβωτών, φυσικά μιλάμε για για πολύ λίγες οι ποσότητες που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη.

 Η ΕΑΣ Τρικάλων έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα περίπου 22.000 τόνους σύσπορου βαμβακιού.

 

 

.