20,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

antliostasia-3

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 20.579.413,21€ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την προεδρία της περιφερειακής συμβούλου κας Ελένης Αργυροπούλου.

Αναλυτικά:

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Αγιοπηγής – Μαύρικα Π.Ε Καρδίτσας» προϋπολογισμού 1.850.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση ζημιών στο αποστραγγιστικό –αποχετευτικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας , λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. προϋπολογισμού 33.235,21 € (με Φ.Π.Α).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτυού Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση αποτελέσματος κατασκευής του έργου «ύδρευση ανατολικής πλευράς ΠΕ Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου: έργα αποθήκευσης & επεξεργασίας νερού», προϋπολογισμού 12.177.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος του έργου «Σύστημα ηλεκτρονικής διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας». προϋπολογισμός: 522.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση δημοπράτησης, του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων παραλιακής οδού Στομίου – Αγιοκάμπου » Προϋπολογισμού: 140.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Δρόμος Αγ. Γεώργιος – όρια Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 360.000,00€ (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Κοπή-καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Μαγνησίας» προϋπολογισμός: «73.800,00€»(με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Συμπλήρωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Όρμου Βότση», προϋπολογισμός: 3.860.000,00 € (με ΦΠΑ).

Επαναδημοπράτηση του έργου «Εξοπλισμός για το 2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου και για το Τμήμα Ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου» των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, προϋπολογισμού 4.428,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων 2014 », προϋπολογισμού : 150.000,00€ (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτιστοποίηση υφιστάμενων αρδευτικών αντλιοστασίων ΠΕ Τρικάλων», προϋπολογισμού : 1.050.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση-επέκταση-βελτίωση γεφυρών οδικού δικτυού Τρικάλων (πεζογέφυρα Σωτήρας)», προϋπολογισμού 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια σωλήνα ύδρευσης για τις ανάγκες μεταφοράς πόσιμου νερού στον Κλοκωτό Τρικάλων», προϋπολογισμού 18.950,00 € (με Φ.Π.Α.) .

.