2.215.000 ευρώ για την επέκταση δημοτικού σχολείου Μ. Κεφαλοβρύσου

kefalovriso

Με το ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, θα χρηματοδοτηθεί  μέσω του ΕΣΠΑ η επέκταση και κατασκευή  του σχολείου Μεγάλου Κεφαλοβρύσου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων.

Την σχετική απόφαση υπέγραψε σήμερα η  Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, εντάσσοντάς το στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας :

 «Επέκταση διδακτηρίου δημοτικού σχολείου Μεγάλου Κεφαλόβρυσου» στο ν. Τρικάλων , με προϋπολογισμό 2.215.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η επέκταση και πλήρης αποπεράτωση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 3.000τ.μ. περίπου. Το νέο κτίριο θα αποτελείται από δύο τμήματα:  ισόγειο εμβαδού 160τ.μ. περίπου και διώροφο κτίριο εμβαδού περίπου 950τ.μ.Το διδακτήριο θα αποτελείται από τους χώρους διοίκησης, τους κοινωνικούς και βοηθητικούς χώρους, τους χώρους άθλησης, έξι αίθουσες διδασκαλίας από τις οποίες οι τρεις είναι στο νέο κτίριο και 4 εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος.