2.120 εκατ. ευρώ σε δήμους της Π.Ε. Τρικάλων

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 51728/17.8.2020), δίνονται συνολικά 115.400.000,00 ευρώ σε 131 ΟΤΑ για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τρίτους.

Συγκεκριμένα, 113.455.000,00 € σε 130 Δήμους και 1.945.000,00 € σε έναν Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Από δήμους της Π.Ε. Τρικάλων περιλαμβάνονται:

  • Ο δήμος Μετεώρων στον οποίο αντιστοιχούν 1.370.000 ευρώ.
  • Ο δήμος Πύλης στον οποίο αντιστοιχούν 120.000 ευρώ
  • Ο δήμος Τρικάλων στον οποίο αντιστοιχούν 470.000 ευρώ
  • Ο δήμος Φαρκαδόνας στον οποίο αντιστοιχούν 160.00 ευρώ.