1ο ΓΕΛ Τρικάλων : Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης “recyclables” ή “recyclates”, μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών. Ανακυκλώσιμα υλικά είναι  το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, η άσφαλτος, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά.

Η αξία της ανακύκλωσης είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Αρχικά, μειώνονται τα απορρίμματα, τα προβλήματα διαχείρισής τους και εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση. Επιπρόσθετα μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Εν κατακλείδι, με την ανακύκλωση διασφαλίζεται η υγεία όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα το καλύτερο μέλλον των παιδιών.

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη της ανακύκλωσης, η ομάδα εθελοντισμού του 1ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων αποφάσισε  αρχικά να καθαρίσει την αυλή του σχολείου και να συλλέξει φύλλα με σκοπό την κομποστοποίησή τους. Στη συνέχεια, επιλέξαμε να ανακυκλώσουμε πλαστικά μπουκάλια και καπάκια, τα οποία θα δοθούν σε έναν σύλλογο υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και θα αποτελέσουν χρηματική αρωγή για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Αυτή η δράση πραγματοποιείται ετησίως από το σχολείο μας εδώ και τέσσερα χρόνια. Τέλος, οι παραπάνω ενέργειες ολοκληρώθηκαν με τη πολύτιμη συμβολή των συμμαθητών μας.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ