1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων: «Τεχνικές Χαλάρωσης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο του στρες»

 

Η 1η ΤΟΜΥ Τρικάλων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική δράση με θέμα «Τεχνικές  Χαλάρωσης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο του στρες» στις 05/05/2023 στους εγγεγραμμένους πολίτες του Έ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων.

Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των παρευρισκομένων σχετικά με τις τεχνικές χαλάρωσης (τρόποι πρόληψης και διαχείρισης) του στρες, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας κατά του κορωνοϊού. 

Το παρόν έργο πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.