1η Συνάντηση Συλλόγων νέου Δήμου Πύλης

silogos_pilis

O “Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλης” διοργανώνει την πρώτη επίσημη συνάντηση Συλλόγων του νέου Δήμου Πύλης.Σκοπός της ημερίδας αυτής είναι η γνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων – ιδεών και η συνεργασία – ανάληψη κοινών δράσεων.Στις εργασίες θα συμμετάσχει η “Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλικών Ομοσπονδιών & Συλλόγων”.