16 συμβάσεις στον δήμο Τρικάλων

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Τρικάλων.

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι οκτώ ειδικοτήτων, με κριτήρια ΑΣΕΠ, κατηγορία ΔΕ και ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης των θέσεων, προκειμένου να διοριστούν στον διαγωνισμό.

Οι προσλήψεις αφορούν στις κάτωθι ειδικότητες:

2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων 
2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 
2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 
6 ΥΕ Εργάτες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή συντηρητές
1 ΔΕ Χειριστές Μηχανήματος Έργου (JCB)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΣΑΡΩΘΡA)
1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένω γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα, έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Προκήρυξη