1,5 εκ. € για την ανάπλαση των παλιών φυλακών Τρικάλων

trikalaaaa22222

 

 

 

Δόθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η έγκριση δημοπράτησης του έργου «Περιβαλλοντική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή παλαιών φυλάκων Τρικάλων – σύνδεση με ποταμό Ληθαίο», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με δικαιούχο το Δήμο Τρικκαίων και φορέα υλοποίησης τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μετά την έγκριση, αναμένεται τις επόμενες ημέρες η δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού από το Δήμο Τρικκαίων, για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου.

 

Αναλυτικότερα:

Το έργο «Περιβαλλοντική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή παλαιών φυλάκων Τρικάλων – σύνδεση με ποταμό Ληθαίο», αναφέρεται στην επέμβαση στο Ο.Τ. 38, που περικλείεται από τις οδούς Μαρκίνα Κλαύδιου, Καρδίτσης και ποταμού Ληθαίου, δηλαδή στον περιβάλλοντα χώρου των υπαρχόντων κτισμάτων, του Οθωμανικού Τεμένους Οσμάν-Σαχ, της Εκκλησίας Αγ. Κωνσταντίνου, των κτιρίων των πρώην Φυλακών Τρικάλων και στην ενοποίησή του με τον παραποτάμιο περιβάλλοντα χώρο του Ληθαίου Ποταμού, συνολικής έκτασης, χωρίς την κάλυψη των κτιρίων, περίπου 30 στρεμμάτων.

Στην περιοχή της εν λόγω παρέμβασης, θα δημιουργηθούν μεγάλοι χώροι πρασίνου με υψηλές και χαμηλές φυτεύσεις, θα δημιουργηθούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, δίνοντας προσβασιμότητα σε πεζούς και ποδηλάτες συνδέοντας έτσι αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου με το πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης. Θα κατασκευασθεί πεζόδρομος πλάτους 4,00 μ, στην επάνω στάθμη του ποταμού και ποδηλατόδρομοι-πεζόδρομοι πλάτους 2,30μ-3,00μ, εγκιβωτισμένοι, με επίστρωση πατημένου χώματος με προσμίξεις χαλαζία, που διατρέχουν το ήπιο πρανές, φύτευση υψηλή και χαμηλή καθώς και επιφάνειες χλοοτάπητα. Στην ενοποίηση των χώρων των κτιρίων «μνημείων» θα κατασκευασθεί βιομηχανικό δάπεδο και θα γίνει φύτευση με προσαυξημένη επιφάνεια πρασίνου από την αρχική (12.200,00 m2 αρχική -18.300,00 m2 τελική επιφάνεια). Ο Ναός του Αγ. Κων/νου αναδεικνύεται με την κατασκευή πλακόστρωτης βάσης με μαρμάρινο μωσαϊκό. Από την πλευρά της οδού Μαρκίνα-Κλαύδιου, θα δημιουργηθεί είσοδος-πλατεία, με κλίση προς τα κτίρια των Φυλακών, λύνοντας την υφιστάμενη υψομετρική διαφορά. Η διαδρομή πεζών, από την οδό Καρδίτσης και μέχρι την πεζογέφυρα του Ληθαίου ποταμού, οριοθετείται με κατάλληλα αδιάβροχα χωνευτά φώτα πορείας δαπέδου, όπως φωτίζεται και μέρος μεγάλων δένδρων, υφιστάμενων και νέων. Στην εν λόγω μελέτη, με την δημιουργία πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων, δίνεται προσβασιμότητα σε πεζούς και ποδηλάτες καθώς επίσης και μεγάλοι χώροι πρασίνου με υψηλές και χαμηλές φυτεύσεις, επιτυγχάνοντας έτσι την απρόσκοπτη επισκεψιμότητα και την ασφαλή περιήγηση, σε έναν κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, αναδεικνύοντας έτσι τον ποταμό Ληθαίο, που μέχρι σήμερα παραμένει μη επισκέψιμος.

 

 

Με την υλοποίηση του έργου, στοχεύεται η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην πόλη των Τρικάλων, ώστε να αποτελέσει και υπόβαθρο για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την συμβολή του στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

 

 

.