14 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Τρικάλων

Σε δεκατέσσερις (14)  προσλήψεις επικουρικού προσωπικού θα προχωρήσει το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

H σχετική ανακοίνωση