12 προσλήψεις στο δήμο Φαρκαδόνας

dimarxeio farkadonas

Εγκρίθηκαν από τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη οι παρακάτω αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας στο Δήμο Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων.

Πρόκειται για 12 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

2 Οδηγοί Απορριμματοφόρου ΔΕ
2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων ΔΕ
2 Χειριστές Μηχανημάτων Εργων (JCB) ΔΕ
4 Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ – Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ
2 Χειριστές χλοοκοπτικών τρακτέρ ΥΕ

.