100.000 ευρώ στηΔΕΥΑ Πύλης

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 100.000 ευρώ δόθηκε από το Υπουργείου Εσωτερικών στην ΔΕΥΑΠ  Δήμου Πύλης, μετά από ενέργειες  του Δημάρχου Πύλης και προέδρου της Επιχείρησης κ. Μαράβα Κωνσταντίνου με αίτημα που έγινε  εδώ και μερικούς μήνες.

Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης  είναι για να αντιμετωπιστούν έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Τα χρήματα δίνονται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού  της Χώρας και είναι κατατιθεμένα  στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.