100.000 Έλληνες επένδυσαν σε 8 τόνους χρυσό

lires_

 

 

 

 

Στα 3,5 χρόνια της εξοντωτικής κρίσης και της γενικευμένης αβεβαιότητας έχουν αγοραστεί περίπου 1.100.000 χρυσές λίρες (βάρους οκτώ τόνων σε καθαρό χρυσάφι) από ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου, που ψάχνει να βρει αποτελεσματικό «καταφύγιο» για τα λεφτά που έχει «στην άκρη».

Όπως αναφέρουν ειδικοί στον Κόσμο του Επενδυτή, στα 3,5 χρόνια, τα κεφάλαια που διοχετεύθηκαν για την αγορά λιρών είναι περί τα 290 εκατ. ευρώ.

Αφορούν δε, γύρω στους 100.000 Έλληνες, οι οποίοι επέλεξαν να τοποθετήσουν μέρος των διαθεσίμων τους στην πιο «ευέλικτη» μορφή του βασιλιά των μετάλλων.

…λεφτά υπάρχουν!!!!!!!

 

 

 

 

.