Κατάληψη του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της Μεσοχώρας