Ζητείται οδηγός για τουριστικό λεωφορείο

Ζητείται οδηγός για τουριστικό λεωφορείο, κάτοχος διπλώματος Δ΄ κατηγορίας και ψηφιακού ταχογράφου. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας προαιρετική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο info@meteoratour.com ή να τηλεφωνήσουν στο: 6973271798.