Ξέρουν από φιλία ξέρουν και από πολιτική

Είναι όλοι τους πολιτικά όντα, αλλά ταυτόχρονα ξέρουν να τιμούν και το αγαθό της φιλίας.

Ο υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου με τον συνδυασμό του Κώστα Μαράβα Βασίλης Πατσιούρας, η Έλενα Σταφυλά και ο Αχιλλέας Μανούρας, εικονίζονται σε ένα θερμό και φιλικό πηγαδάκι, αμέσως μετά την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση για την χοιροτροφία που πραγματοποιήθηκε στην ορεινή Ελάτη.

Στο επίκεντρο στης συζήτησης τους, εκτός από τους τρόπους στήριξης της ελληνικής υπαίθρου μέσα από την γεωργία και την κτηνοτροφία, μπήκε σαφώς και η πολιτική.

Η φιλία φιλία και η πολιτική πολιτική…