Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις του Προγράμματος Voucher για ανέργους 25-29 ετών

akeyh 14

Από σήμερα και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν οι άνεργοι νέοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους. 

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, αφορά ανέργους από 25 έως 29 ετών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και έπειτα θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με την μορφή πρακτικής άσκησης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Άνεργοι νέοι ηλικίας 25 ετών έως 29 ετών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Άνεργοι νέοι ηλικίας 25 ετών έως 29 ετών (γεννημένοι από 1.1.1985 έως και 31.12.1989) που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Επιδοτούμενη κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες – Ποσό επιδότησης: 480€
Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση – Ποσό επιδότησης, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης από 2070€ (Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) έως 1800€ (Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Συνολικά η επιδότηση για την πρώτη ομάδα είναι 2550€ και για την δεύτερη ομάδα είναι 2280€. Όλα τα ποσά συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις
Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αξιοποίηση εργαζόμενων για διάστημα 450 ωρών και έως 6 μήνες στην επιχείρηση με μηδενικό κόστος (100% επιδότηση)
Εάν η επιχείρηση απασχολεί 0-4 άτομα μπορεί να λάβει 1 άτομο για πρακτική άσκηση. Εάν απασχολεί από 5 άτομα και άνω ο μέγιστος αριθμός των ασκούμενων πρακτικής άσκησης είναι ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων
Κοινωνική ευαισθησία στην αντιμετώπιση της ανεργίας
Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ανέργου μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης.
Οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση είναι από 07 Αυγούστου 2014 (10:00) έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00)
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΑΚΕΘ στα τηλέφωνα 2431024697, 79767 ή στην ιστοσελίδα www.aketh.gr ή να μας επισκεφτούν στις εγκαταστάσεις μας, Φουρνονησίων 4, 42100, Τρίκαλα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φουρνονησίων 4
42100, Τρίκαλα
Τηλ. 24310 24697 – Fax: 24310 79768
e-mail: seminars@aketh.gr
Web site: www.aketh.gr

.