Βρήκε και το “τρακτεράκι” ο διοικητής του Νοσοκομείου Τρικάλων

Πριν από …αρκετά χρόνια το Γ.Ν.Τρικάλων είχε αγοράσει ένα μικρό τρακτέρ…για την «περισυλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων» και «για τη φροντίδα του γκαζόν» του Ιδρύματος.

Το τρακτεράκι χρησιμοποιήθηκε για δύο με τρία περίπου χρόνια και στη συνέχεια ζητήθηκε από το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, αλλά το επέστρεψε χαλασμένο, με αποτέλεσμα να παραμένει ανενεργό στα υπόγεια των παλαιών διοικητικών υπηρεσιών του Γ.Ν.Τρικάλων.

Με την κτιριακή μεταφορά των υπηρεσιών αυτών το 2008 μεταφέρθηκε και το τρακτεράκι σε
συνεργείο για επισκευή. Οι Διοικήσεις του Νοσοκομείου άλλαζαν με την πάροδο των χρόνων και αυτό παρέμενε στο συνεργείο. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι είχε επισκευαστεί και χρησιμοποιούνταν από διαφόρους.

Πριν μία εβδομάδα επισκευάστηκε και επέστρεψε στο Νοσοκομείο το περιουσιακό στοιχείο του
ελληνικού Δημοσίου, που έμενε σε αδράνεια είτε λόγω αδιαφορίας, είτε μικροσυμφερόντων.

Στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων υπάρχει προβληματισμός εάν… το παντέρμο αυτό τρακτεράκι είναι πιο χρήσιμο για το Νοσοκομείο ή θα συμβάλει στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των υπηρεσιών πρασίνου του Δήμου της πόλης μας.

Καλή χρονιά, λοιπόν, σε όλους, με την ελπίδα να εκλείψουν τέτοια θλιβερά φαινόμενα και
δυσλειτουργίες στο ελληνικό Δημόσιο που μας οδήγησαν…
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων