Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: Μνημόνιο Συνεργασίας της KDK με το IGlobalUniversity

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας,με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την συνεργασία της με το IGlobalUniversityτων Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπότην από κοινού προώθηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της Πληροφορικής και ιδιαίτερα στην  Κυβερνοασφάλεια, τον πιο περιζήτητο κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με σαφή προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για έρευνα και καινοτομία, το αντικείμενο της συνεργασίας των δυο φορέων περιλαμβάνει:

Α. Μεταπτυχιακές Υποτροφίες που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο IGlobal

Β. Παράδοση Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Προγραμμάτων Δια Bίου Μάθησης εξ’ Αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο IGlobal

Γ. Διεξαγωγή διαλέξεων και οργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, ακαδημαϊκών συναντήσεων, και εργαστηρίων

Δ. Επισκέψεις από καθηγητές, μέλη του επαγγελματικού προσωπικού και μαθητές του Πανεπιστημίου IGlobal

Ε. Προώθηση συνεργασιών σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος

ΣΤ. Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τη Βιβλιοθήκη, καθώς υπηρετεί τις αρχές της για Επιμόρφωση, Πρόσβαση, Δυνατότητα για όλους.