Βασίλης Τσιούτσιας: Προσωπική μας υπόθεση η καθαριότητα της πόλης μας

City Friends Club ..οργάνωση µε απώτερο στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της καθαριότητας της πόλης, την προώθηση της ανακύκλωσης αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης.

Χωρίς την ιδιωτική πρωτοβουλία και την εθελοντική συνέργεια, η πόλη δεν µπορεί να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα καθαριότητας κι αυτό έχει επανειληµµένα αποδειχθεί από τις κατά καιρούς ή και σε µόνιµη βάση δράσεις οργανωμένων φορέων και ομάδων πολιτών. Θεσµοθέτηση της εθελοντικής συνεισφοράς Στην αποτελεσματικότητα της εθελοντικής συνδρομής καλείται να «πατήσει» ο ∆ήµος μας ο οποίος, θέλει να ενισχύσει τις προσπάθειές του για την αναβάθμιση της καθαριότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Με βάση το πλάνο αυτό, τα συνεργεία των εθελοντών του θα συμπληρώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, µαζεύοντας διά χειρός και διαχωρίζοντας ώστε να προωθηθούν για κατάλληλο χειρισμό σκουπίδια και ανακυκλώσιµα υλικά από δρόμους, πάρκα, πλατείες και άλλους εξωτερικούς χώρους. Το City Friends Club είναι θα ένας µη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος θα δραστηριοποιείται , µε αποστολή να εισαγάγει και να υποστηρίξει αποτελεσματικές υποδομές συλλογής απορριµµάτων στην πόλη και τις γύρω περιοχές, να ενθαρρύνει τις φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες και να µειώσει τη µμελλοντική ρύπανση από απόβλητα στα Τρίκαλα.

Με το στόλο των πράσινων σκυβαλοφόρων που διαθέτει, θα οργώνει την πόλη αλλά και τα πέριξ µε αποκλειστικό στόχο να γίνουν τα Τρίκαλα όσο πιο καθαρά γίνεται. Στην Οργάνωση θα µμετέχουν εκατοντάδες εθελοντές, τους οποίους βλέπει καθημερινά ο κόσμος των Τρικάλων, θα κινούνται σε όλες τις περιοχές της πόλης, απαλλάσσοντας την πόλη από κάθε είδους σκουπίδια και άλλα απόβλητα τα οποία, δυστυχώς, δημιουργούν οι ίδιοι οι πολίτες στις συνοικίες τους. Οι άνθρωποι όμως του City Friends Club δεν θα περιορίζονται µόνο στη συλλογή και ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

Θα δουλεύουν παράλληλα και σε συγκεκριμένα projects µε στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα οικολογίας και καθαριότητας. Και φαίνεται ότι οι προσπάθειες αυτές θα αρχίσουν να βρίσκουν ανταπόκριση ανάμεσα στο κοινό που σταδιακά αλλά σταθερά θα επιζητεί τρόπους συνεργασίας και συμβολής στο σημαντικό έργο που θα επιτελείται. . Οι πρωτοβουλίες και δράσεις των ανθρώπων του City Friends Club και το έργο που θα επιτελεί η Οργάνωση θα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους..

Η επιβράβευση θα ανήκει σε όλους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και προσφέρουν µμέσα από την Οργάνωση, η οποία θα έχει ως αποστολή της να κάνουν τα Τρίκαλα, µια πιο καθαρή πόλη, έναν πιο όμορφο τόπο διαβίωσης, προωθώντας ταυτόχρονα και τη συνειδητή κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο ζωής.

Ο Βασίλης Τσιούτσιας είναι φαρμακοποιός και Δημοτικός Σύμβουλος Τρικκαίων