Τροπολογία κατέθησαν Ταμήλος και Βλαχογιάννης για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς

tamilos blaxogiannhs

Κατατέθηκε από ομάδα βουλευτών της Ν.Δ. με πρωτοβουλία του βουλευτή Ν. Τρικάλων κ. Μιχάλη Ταμήλου, τροπολογία στα πλαίσια του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. Την τροπολογία συνυπέγραψε και ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.

Στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

Αιτιολογική Έκθεση

Η προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τη συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού σε εποχές μεγάλης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε στην Ελλάδα, τα τελευταία πέντε χρόνια. Βάσει του νόμου 4224/2013, η κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ προστατεύεται από πλειστηριασμό και υπό την προϋπόθεση το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα να είναι έως 35.000 ευρώ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η ρύθμιση του νόμου 4224/2013, η οποία εξαρχής θεσπίστηκε ως μεταβατικό καθεστώς πριν από την πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών απευθυνόταν κυρίως σε δανειολήπτες με προσωρινή αδυναμία πληρωμής, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να προσφύγουν στη δικαστική ρύθμιση χρεών του νόμου Κατσέλη, όπου σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου θα πρέπει να αποδειχθεί μόνιμη αδυναμία πληρωμής.
Δυστυχώς, όμως σε λίγες μέρες και με το πέρας της 31-12-2014, απελευθερώνονται οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μόνο μέσω της υπαγωγής στον νόμο 3869/2010, γνωστό ως νόμο Κατσέλη, θα προστατεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 η πρώτη κατοικία, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να προχωρήσει άμεσα σε παράταση της μεταβατικής διάταξης για την αναστολή των πλειστηριασμών υπό προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος 4224/2013 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι τη ψήφιση του νέου σχετικού Νόμου.
Επειδή
• Συνεχίζεται η οικονομική κρίση στη χώρα μας και διαφαίνεται ότι θα διατηρηθεί και για το πρώτο εξάμηνο του 2015.
• Πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας με την αναστολή των πλειστηριασμών υπό προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος 4224/2013 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014 δεδομένου ότι επίκειται η κατάθεση νέου Νόμου για την διευθέτηση των στεγαστικών δανείων.
• Η παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών αποτελεί μέτρο ελάχιστης κοινωνικής πρόνοιας στο πλαίσιο ενός κράτος δικαίου, προκειμένου να διαφυλαχθεί η κοινωνική γαλήνη.

Άρθρο….1o

Στο άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 4224/ 2013 αναφέρεται ότι « από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στη τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος τους, …», να αντικατασταθεί η φράση ως εξής :
« από 1.1.2015 έως την 30.06.2015 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στη τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος τους, … και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1β »

Οι προτείνοντες βουλευτές

.