Τροχονομικοί έλεγχοι λεωφορείων Δ.Χ στο πλαίσιο διενέργειας σχολικών μεταφορών

Ο Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων Νομού Τρικάλων χαιρετίζει και επικροτεί, την εφαρμογή τροχονομικών ελέγχων, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Τρικάλων, στα εκτελούντα σχολικές μεταφορές λεωφορεία δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον έλεγχο σήμερα των τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ιδιοκτησίας των μελών μας, στα πλαίσια μεταφοράς μαθητών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ‘Αθηνά’.

Θέλουμε να πιστεύουμε, πως η Διεύθυνση Τροχαίας Τρικάλων, θα συνεχίσει σήμερα και τις επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσουν, το απαραίτητο αυτό έργο της, ελέγχοντας και τα υπόλοιπα λεωφορεία Δ.Χ. που εκτελούν αντίστοιχες μεταφορές, στα πλαίσια των σχολικών μεταφορών αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων. Τα συγκεκριμένα αυτά δρομολόγια άλλωστε, συνολικά σαράντα εννέα (49) τον αριθμό, αποτελούν και τον κύριο όγκο τέτοιων σχολικών δρομολογίων στο νομό μας, συγκριτικά με τα έξι (6) δρομολόγια των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ‘Αθηνά’.

Παραθέτουμε τους αριθμούς κυκλοφορίας των (103) λεωφορείων που εκτελούν τα εν λόγω δρομολόγια, όπως μας έχουν κοινοποιηθεί, ως περιεχόμενο της δημόσιας σύμβασης που αφορά την εκτέλεσή τους, από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών:

1.ΒΟΡ2841 2. ΤΚΝ5102 3. ΤΚΤ3343 4. ΒΟΜ3785 5.ΤΚΡ1715 6. ΤΚΜ1866 7. ΤΚΤ3207 8. ΒΟΡ1050 9. ΤΚΤ1931
10.ΚΒΚ1660 11.ΤΚΤ2359 12.ΤΚΡ3012 13.ΒΟΡ2310 14.ΒΟΡ3914 15.ΤΚΡ3228 16.ΒΟΡ3816 17.ΤΚΤ3770 18.ΗΚΖ6410
19.ΤΚΡ4333 20.ΤΚΤ2492 21.ΤΚΡ1969 22.ΤΚΜ1822 23.ΒΟΡ1723 24.ΒΟΡ3324 25.ΤΚΤ3225 26.ΤΚΡ8726 27.ΤΚΗ5959
28.ΤΚΗ9499 29.ΤΚΝ8700 30.ΤΚΡ3130 31.ΤΚΡ3031 32.ΤΚΤ3606 33.ΤΚΡ9787 34.ΤΚΗ9695 35.ΤΚΡ7761 36.ΤΚΤ2899
37.ΤΚΝ5137 38.ΤΚΗ7462 39.ΤΚΤ3609 40.ΤΚΤ1486 41.ΤΚΤ2282 42.ΤΚΜ1842 43.ΤΚΝ4303 44.ΤΚΗ7618 45.ΤΚΜ1845
46.ΒΟΡ1146 47.ΤΚΜ1847 48.ΤΚΜ5537 49.ΤΚΗ8636 50.ΤΚΡ3050 51.ΤΚΗ7143 52.ΒΟΡ2111 53.ΤΚΜ1853 54.ΤΚΤ2383
55.ΤΚΡ2655 56.ΒΟΡ1100 57.ΤΚΡ9565 58.ΤΚΜ1858 59.ΤΚΜ1859 60.ΤΚΡ9243 61.ΚΑΖ3311 62.ΤΚΤ3462 63.ΤΚΖ6446
64.ΤΚΡ3311 65.ΤΚΡ8800 66.ΤΚΜ2666 67.ΤΚΜ8167 68.ΤΚΡ8585 69.ΤΚΗ7212 70.ΤΚΤ1818 71.ΚΖΜ3005 72.ΤΚΤ2472
73.ΤΚΤ1147 74.ΤΚΝ8847 75.ΤΚΝ8746 76.ΤΚΡ3076 77.ΤΚΜ1877 78.ΤΚΤ1023 79.ΤΚΤ3379 80.ΤΚΗ8040 81.ΤΚΜ1580
82.ΤΚΗ2970 83.ΤΚΤ1310 84.ΤΚΤ1684 85.ΤΚΜ4985 86.ΤΚΡ2656 87.ΤΚΗ8434 88.ΡΝΕ1122 89.ΤΚΜ1839 90.ΤΚΤ2214
91.ΤΚΗ6022 92.ΤΚΤ3992 93.ΤΚΖ7444 94.ΤΚΡ3132 95.ΤΚΡ9940 96.ΤΚΤ3626 97.ΤΚΤ3031 98.ΤΚΜ7098 99.ΤΚΡ3229
100.ΤΚΗ3229 101.ΤΚΗ8575 102.ΡΙΤ3643 103.ΤΚΝ6642          
Παραθέτουμε επίσης τα εν λόγω σαράντα εννέα (49) σχολικά δρομολόγια, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα Α της δημόσιας διακήρυξης 2/18 ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 62610 της Π.Ε. Τρικάλων:
Α/Α ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
1 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ/ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ/ΠΡΙΝΟΣ ΓΥΜΝ/ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ/Ε.Π.Α.Λ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32  
2 ΓΕΝΕΣΙ/ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝ/ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ/Ε.Π.Α.Λ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32  
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ/ΕΞΑΛΟΦΟΣ/ΔΙΛΟΦΟΣ/ΒΑΛΤΙΝΟ ΓΥΜΝ/ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ/Ε.Π.Α.Λ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22  
4 ΔΙΑΛΕΧΤΟ/ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ/ΜΕΓΑΡΧΗ/ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥΣ/ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 40  
5 ΓΕΝΕΣΙ/ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ/ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ/ΠΡΙΝΟΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ/ΤΡΙΚΑΛΑ (ΠΟΛΗ)/ΡΙΖΑΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥΣ/ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 44  
6 ΣΕΡΒΩΤΑ/ΝΟΜΗ/ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΓΥΜΝ.ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 34  
7 ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ/ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΓΥΜΝ.ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49  
8 ΠΛΑΤΑΝΟΣ/ΡΙΖΩΜΑ/ΡΑΞΑ (διπλή διαδρομή) ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 65  
9 ΚΑΛΟΝΕΡΙ/ΑΝΤΑΛΑΞΙΜΑ/ΜΕΓΑΡΧΗ 5ο ΓΥΜΝ/5ο ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 38  
10 ΖΑΡΚΟ/ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ/ΚΛΟΚΩΤΟΣ/ΟΙΧΑΛΙΑ/ΠΕΤΡΩΤΟ/ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ/

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ/ΧΡΥΣΑΥΓΗ/ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ/ΤΡΙΚΑΛΑ (ΠΟΛΗ)/ΡΙΖΑΡΙΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ/4ο ΓΕΛ/ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 38  
11 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ/ΒΑΣΙΛΙΚΗ/ΤΡΙΚΑΛΑ 5ο ΓΕΛ – 2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10  
12 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ/ΒΑΣΙΛΙΚΗ/ΜΕΓ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ/ΤΡΙΚΑΛΑ/ΡΙΖΑΡΙΟ 5ο ΓΥΜΝ /ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50  
13 ΠΛΑΤΑΝΟΣ/ΡΙΖΩΜΑ ΔΗΜΟΤIKO ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ & 20ο Δ.Σ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 23  
14 ΚΡΗΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 22  
15 ΚΛΟΚΟΤΟΣ/ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 28  
16 ΚΛΟΚΟΤΟΣ/ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 22  
17 ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 7  
18 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 9  
19 ΠΗΝΕΙΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΡΚΟΥ 3  
20 ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ/ΝΟΜΗ/ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 37  
21 ΠΗΝΕΙΑΔΑ/ΖΑΡΚΟ (διπλή διαδρομή) ΓΥΜΝ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 72  
22 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΥΜΝ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 21  
23 ΓΡΙΖΑΝΟ (διπλή διαδρομή) ΓΥΜΝ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 80