Τριών Ιεραρχών: Πότε θα γίνουν οι εκδηλώσεις στα σχολεία

Εγκύκλιος της υφυπουργού Παιδείας Ζέττα Μακρή ορίζει τι θα γίνει για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών.

Παραμονή του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή, οι εν λόγω εκδηλώσεις θα μπορούν να έχουν διάρκεια έως και δύο διδακτικές ώρες.

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υπάρχει η δυνατότητα για αντιπροσωπεία μαθητών/τριών να παραστεί στον εκκλησιασμό του ιερού ναού της περιοχής που εδρεύει το σχολείο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και σύμφωνα με τα ισχύοντα, στην περιοχή, υγειονομικά μέτρα για τους ιερούς ναούς.

Κατά τα άλλα, θα τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.