Τρικαλινή εκπροσώπηση στην Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.

3332400

Κατόπιν εκλογικής διαδικασίας στις 23&24-11-2014 στην Αθήνα ,στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α.) εξελέγη ο Γεν.Γραμματέας του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μιχάλης Μαντέλλας ως Μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας με το αξίωμα του Οργανωτικού Γραμματέα και ο Αναπ.Γεν.Γραμμ. Παναγιώτης Διαμαντόπουλος του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ως μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Π-Ο.Τ.Α).

.