Το στοίχημα της Κυβέρνησης για την Αγροτική Πολιτική

simorelis xris 4

Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε αποδιάρθρωση. Η οικονομική κρίση και η πολιτική της λιτότητας κατέστρεψαν τους μικρομεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα μεγάλα κόστη που επωμίζονται με αποτέλεσμα να φθίνει συνεχώς ο πρωτογενής τομέας παραγωγής.

Επίσης αρνητική επίπτωση είχαν οι κακές πολιτικές του παρελθόντος, η κατασπατάληση των επιδοτήσεων σε μη αγροτικές ενέργειες, οι ελλιπείς μηχανισμοί ελέγχου, οι παράνομες ελληνοποιήσεις και το παραεμπόριο. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι προϋπόθεση της ανάπτυξης και της διαδικασίας απεμπλοκής από τη μνημονιακή λαίλαπα που εκβιαστικά μας επέβαλαν, είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης. Το μεγαλύτερο στοίχημα της Κυβέρνησης είναι μέσα σε αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες να επιλύσει άμεσα και τάχιστα τέτοια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Οφείλουμε να δούμε αναλυτικά τι μπορούμε να κάνουμε και να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις προς την επίτευξή τους.

Κομβικής σημασίας είναι να ακολουθήσουμε πολιτικές που θα κρατήσουν τον αγροτικό κόσμο στην ύπαιθρο, με εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση. Η συμφωνία προβλέπει για την επόμενη διετία 100% προκαταβολή φόρου με τη λογική ότι ο αγρότης είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό είναι λάθος, πρέπει να αναδειχτούν και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κλάδου. Τα φορολογικά βάρη πρέπει να κατανεμηθούν δίκαια, με ελάφρυνση των μικρομεσαίων αγροτικών μονάδων και ευνοϊκή μεταχείριση στους παραγωγούς μακρινών, ορεινών περιοχών και στους νέους αγρότες. Επιπλέον για καλύτερο έλεγχο και περιορισμό της φοροδιαφυγής και των ελληνοποιήσεων είναι απαραίτητο να τηρούνται βιβλία εσόδων-εξόδων, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ τιμής παραγωγού και καταναλωτή.

Η Κυβέρνηση αγωνίζεται για πλήρες και γενικό αφορολόγητο όριο επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος στις 9.500 € για τους, κατά κύριο επάγγελμα, αγρότες και μικρότερο για τους πολυαπασχολούμενους με αγροτικά εισοδήματα. Όσον αφορά τον υπολογισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, πρέπει να αναγνωρισθεί ως δαπάνη, με τεκμαρτό υπολογισμό, μέρος της οικογενειακής εργασίας καθώς και οι αποσβέσεις κεφαλαίου και πάγιων. Επίσης, επιδιώκεται η γενικευμένη ασφάλιση στον ΟΓΑ της εξωγενούς εργασίας, η χρήση του εργόσημου και η αναγνώριση και νομιμοποίηση της παρουσίας και εργασίας χιλιάδων μεταναστών, εργατών γης. Προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων αγροτών, το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης επιδιώκει κλιμακωτούς μεσοσταθμικούς συντελεστές σύμφωνα με το μέγεθος των αποκτηθέντων εισοδημάτων.
Επιπλέον, κάτι εξίσου σημαντικό είναι η ασφάλιση του γεωργικού πληθυσμού. Δεδομένου ότι οι μισοί περίπου των ασφαλισμένων του ΟΓΑ είναι συνταξιούχοι και ότι η δημόσια δαπάνη συντήρησης του υπερβαίνει το 85%, δημιουργείται πρόβλημα βιωσιμότητας του οργανισμού. Η λύση που προτείνεται από τη Κυβέρνηση είναι η διασφάλιση κατώτατης εθνικής σύνταξης (390€ έναντι των 320€ που ισχύει σήμερα) για όλους τους εργαζόμενους από ενιαίο ταμείο και αυξημένη σύνταξη ανάλογα με τις εισφορές των αγροτών.
Επίσης, μέτρα που βρίσκονται σε προτεραιότητα είναι η άμεση και έγκαιρη καταβολή και εξόφληση των ενισχύσεων που οφείλονται στους παραγωγούς, που ορισμένες εκκρεμούν από το 2012. Η άμεση καταβολή όλων των νόμιμων προϋπολογισθέντων αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ , ύψους άνω των 30 εκ. €. Η έγκαιρη καταβολή επιστροφών κάθε είδους προβλεπόμενων φόρων. Η συντονισμένη παρέμβαση στην αγορά και στις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων για πληρωμές των προμηθευτών, των παραγωγών και των συνεταιρισμών, αντίστοιχες των ισχυόντων στην ΕΕ.

Η δημιουργία και η λειτουργία, εντός του έτους, της «κάρτας του αγρότη» ως μέσο διευκόλυνσης της ρευστότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, του δανεισμού και της κάλυψης των παραγωγικών αναγκών. Η επανεξέταση της εφαρμογής όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά για μείωση του κόστους παραγωγής σε τομείς εισροών καθώς και εξέταση των δυνατοτήτων εξορθολογισμού και μείωσης του κόστους της ενέργειας, κυρίως ηλεκτρικής και υδάτινης. Η απλοποίηση όλων των διαδικασιών για τις αιτήσεις αδειοδοτήσης αγροτικών και κτηνοτροφικών δομών, όπως οι γεωτρήσεις και οι σταβλικές εγκαταστάσεις.

Εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση και η συνεχής παρακολούθηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αν και σχεδιάστηκε με άλλη βάση και σε άλλες εποχές, μπορεί σε πολλά σημεία να λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς, με μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Για τη σωστή λειτουργία της αγοράς πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ενάντια στην παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων και στις παράνομες εισαγωγές, με αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.

Τέλος, είναι αναγκαίο να ανασυγκροτηθεί συνολικά ο χώρος της επαγγελματικής οργάνωσης των αγροτών, επιλύοντας σημαντικά προβλήματα του μικρού κλήρου και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Ήδη γίνεται προσπάθεια επαναφοράς της ιδέας της συνεταιριστικής αγροτικής οργάνωσης με θέσπιση θεσμικού πλαισίου. Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί έμφαση σε νέες συλλογικές δομές, στην εργασία, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και στις κοινωνικές δομές αλληλεγγύης.

Να πρωτοστατήσουμε, μέσω συλλογικών σχημάτων στη δημιουργία ενός νέου, λειτουργικού, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα και να συμβάλλουμε στις διαδικασίες ίδρυσης Αναπτυξιακής Τράπεζας ειδικού σκοπού και συναιτεριστικων τραπεζών, που θα στηρίξουν τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των αγροτών.

Όλη η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης και της διαφυγής από τη λιτότητα περνά μέσα από τη στήριξη και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Η Κυβέρνηση οφείλει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν και να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό.

Χρήστος Σιμορέλης
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

.