Το πρόγραμμα ακολουθιών της Μ. Τεσσαρακοστής στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Διάβας

Tο πρόγραμμα ακολουθιών της Μ. Τεσσαρακοστής Μαρτίου – Απριλίου στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Διάβας