Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Ιδιωτών Εργαστηριακών  Ιατρών Τρικάλων

Την Τρίτη 5/12/23 συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Συνδέσμου Ιδιωτών Εργαστηριακών  Ιατρών Τρικάλων (Σ.ΙΔ.Ε.Ι.Τ).

Εκλέχτηκαν:

Καραβασίλη Δήμητρα , Πρόεδρος

Κίττος Θωμάς , Αντιπρόεδρος

Μαρκούδη-Λάζου Αρετή,  Γραμματέας

Κόντος Αγγελος , Ταμίας

Μαρδάνη Μαρία,  μέλος

Η δημιουργία του Σ.ΙΔ.Ε.Ι.Τ αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα για την διεκδίκηση λύσης των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου των εργαστηριακών Ιατρών.

Τα αιτήματα:

-Σύναψη συλλογικής σύμβασης

-Μείωση clawback , μνημονιακό μέτρο που ισχύει παράλογα εδώ και 10 χρόνια και οδηγεί σε μαρασμό και εξαφάνιση τον κλάδο μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε με ομοψυχία και  επιμονή για την επίλυσή τους. Αυτό αποτελεί και ΠΑΝΔΗΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ των γιατρών του κλάδου και ΖΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ.