Το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου πολυτέκνων γονέων νομού Τρικάλων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Τρικάλων στη συνεδρίαση της 20ης Μαΐου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. που εξελέγη στις αρχαιρεσίες της 11ης Μαΐου, ως εξής:

  1. Πρόεδρος: Βήτας Κωνσταντίνος.

  2. Αντιπρόεδρος: Τραγαζίκης Ευάγγελος.

  3. Γραμματέας: Παπαχρήστος Αθανάσιος.

  4. Ταμίας: Μπαϊραχτάρης Σωτήριος.

  5. Δημοσίων σχέσεων: Γιώτης Στέφανος.

  6. Μέλη : α) Παναγιώτου Δημήτριος.

β) Μπαλκίζας Θωμάς.