Το νέο Δ.Σ του Άρη Αγίας Μονής

 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Άρη Αγίας Μονής και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μπελόϊας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Α΄: Κουτσιβέτας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Β΄: Μπουτσιμέας Κων/νος
Γεν.Γραμματέας: Λάζος Ηλίας
Ταμίας: Παπαδήμας Κων/νος
Γεν.Αρχηγοί: Κατσιμάνης Νεκτάριος, Μπελόϊας Αθανάσιος
Ειδ.Γραμματείς: Φασούλας Γρηγόριος, Κωσταρέλος Γεώργιος
Έφορος υλικού: Λάλος Αλέξης
Τμήμα Δημ.Σχέσεων: Καρατάσιος Αθανάσιος, Χλέκος Βασίλειος
Υπεύθυνοι Ακαδημιών: Κόγιας Λάμπρος, Αντωνίου Γεώργιος, Δημητρίου Ιουλία