Το Εθνικό Πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 2021-2030 παρουσίασε ο Κώστας Σκρέκας

Το Εθνικό Πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 2021-2030, παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων προάγοντας την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Τρικαλινός Υπουργός, μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να επιτευχθεί η μείωση κατά 30% των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2018, η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης, η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας και την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών και η μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μίας χρήσης κατά 30% μέχρι το 2024 και 60% μέχρι το 2026, σε σχέση με το 2022 και τη μείωση κατανάλωσης χρήσης πλαστικών σακουλών και προώθηση των επαναχρησιμοποιήσιμων.

Επίσης επιτυγχάνεται η προώθηση της επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και επίπλων και την προώθηση βιώσιμων προϊόντων και η μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πρώτων υλών και πόρων.