Το Εσπερινό ΕΠΑΛ στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Τρικάλων

100 7040

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου 2014 εκπαιδευτική επίσκεψη του Εσπερινού ΕΠΑΛ Τρικάλων στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων της περιοχής μας.

Η επίσκεψη έγινε από μαθητές και καθηγητές της εκπαιδευτικής ομάδας του σχολείου που συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύμπραξης Comenius με τίτλο «Αειφόρος Ανάπτυξη – Ένα πράσινο μέλλον για την Ευρώπη» και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος συνεργάζεται με σχολεία από τη Λετονία, Τσεχία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Ρουμανία και Ισπανία. Ο βασικός σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Ο υπεύθυνος μηχανολόγος κος. Νίκος Αναγνώστου, μας ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του σταθμού που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής.

Στην εκπαιδευτική ομάδα της σχολικής μονάδας συμμετέχουν και μαθητές του τομέα Μηχανολόγων οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα συστήματα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και τον ηλεκτρονικό έλεγχο αυτών από τον υπεύθυνο του σταθμού, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

.