Το ΕΚΑΒ Τρικάλων ευχαριστεί την κα Κατερίνα Παπακώστα

Το ΕΚΑΒ Τρικάλων ευχαριστεί για μια ακόμη φορά την κα Κατερίνα Παπακώστα, Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Ν. Τρικάλων που χάρη στις αποτελεσματικές ενέργειες της μπορέσαμε και μεταφερθήκαμε σε έναν χώρο πιο βιώσιμο και αξιοπρεπή με πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Νιώθω και αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και να συγχαρώ δημόσια την κα Κατερίνα Παπακώστα για την επίλυση αυτού του χρόνιου και σημαντικού για μας προβλήματος.

Ο Υπεύθυνος

του Τομέα ΕΚΑΒ Τρικάλων

Ζαρογιάννης Γεώργιος