Το egg ΑΛΛΑΖΕΙ

Το νέο, αναβαθμισμένο, πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματοςeggentergrοwgo και το ευρύ πλέγμα δράσεων και υπηρεσιών που παρέχει για την επιτάχυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας παρουσίασαν σήμερα η Eurobank και το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά,που σχεδίασαν και υλοποιούν το Πρόγραμμα από το 2013.

Το Πρόγραμμα egg, διανύοντας τον έβδομο χρόνο λειτουργίας του και έχοντας εξελιχθεί στο πλέον ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στην Ελλάδα,περνά σε νέα φάση.

Απευθυνόμενο σε καινοτόμες επιχειρήσεις,οι οποίεςδιαθέτουν ένα επιχειρηματικό πλάνοπου επιτρέπει επενδυτική ανάπτυξη αλλά και εμπορική δραστηριοποίηση,το eggαπαντά στις νέες προκλήσεις και ανάγκες μέσα από τις δύο διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας:

  1. την Πλατφόρμα “StartUp”,που απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες (μέχρι 3 ετών) με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες, στις οποίες παρέχεται πολυεπίπεδηυποστήριξη μέσω των παροχών του Προγράμματος, ώστε να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους ιδέαςστα αρχικά τους βήματα.
  2. Τη νέα Πλατφόρμα “ScaleUp”, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιτάχυνσηςτης προϊοντικής ανάπτυξηςκαι απευθύνεται σε πιο ώριμα start-ups.Η νέα πλατφόρμαπαρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, να στοχεύσουν στην κατάλληλη πελατειακή βάση και να επιταχύνουν την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουν, αποσκοπώντας στηνεπιχειρηματική επιτυχία και βιωσιμότηταμε επέκταση πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική για την επόμενη ημέρα του egg, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «Η απόφαση της Eurobank να επενδύσει στο egg, όλα αυτά τα χρόνια, 12 εκατομμύρια ευρώσε νέες, καινοτόμες ιδέες και επιχειρήσεις, έφερε θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα με κοινωνικό πρόσημο. Στις νέες προκλήσεις προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά. Στο επίκεντρο είναι η νέα επιχειρηματικότητα, ανεξαρτήτως του ηλικιακού προφίλ των επιχειρηματιών, τους οποίους θα στηρίξουμε προκειμένου να εξελίξουν την εταιρεία τους, εξασφαλίζοντας γρήγορη αύξηση επενδύσεων και πωλήσεων, βιωσιμότητα και επέκταση εντός και εκτός συνόρων».

Ο ρόλος της Τράπεζας, στη νέα αυτή φάση, σημείωσε ο κ. Στ. Ιωάννου,είναι«να βοηθήσουμε τις νέες επιχειρήσεις να μετατρέψουν, με μεθοδικό τρόπο, ιδέες σε επιχειρηματικά σχέδια που μπορούν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν επαρκή χρηματοδότηση για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα. Παράλληλα, προσαρμοζόμαστε σε ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και επενδύουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων οικοσυστημάτων, ανοίγοντας νέες αγορές».

Στις αλλαγές που προωθούνται στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τουeggentergrοwgo αναφέρθηκανοι κ.κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing& Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank,που παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία,και Νίκος Βογιατζής,ChiefDevelopment&OperationsOfficer, Corallia,ο οποίος αναφέρθηκε στο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΗΔιευθύντρια του egg, κα Ρούλα Μπαχταλιά, ανέλυσε το νέο πλαίσιο λειτουργίας του egg υπογραμμίζοντας πως στον επιταχυντή του eggοι ευέλικτες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες βρήκαν τον κατάλληλο συνεργάτη για να ισχυροποιήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έχοντας πρόσβαση σε υποστήριξη από το Α μέχρι το Ω της επιχειρηματικής τους πορείας.

Την προσωπική εμπειρία τους από το egg, τα οφέλη και την προοπτική που κέρδισαν συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα παρουσίασαν οι εκπρόσωποι δύο πολλά υποσχόμενων εταιρειών του egg, οι οποίες ήδη επεκτείνουν τη δράση τους στο εξωτερικό. Πρόκειται για την κα Μαριάνθη Φραγκοπούλου,CEO της εταιρείας HERADO,που δραστηριοποιείται στον τομέα της ακτινοπροστασίας και έχει ήδη υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με την NASAγια το πρόγραμμα Orion και την ιστορική του αποστολή στη Σελήνη, και τον κ. Παύλο Λινό, CEO της εταιρείας ExitBee, που δραστηριοποιείται στο χώρο της online διαφήμισης και επαναπροσδιορίζει τα όρια του displayadvertising. Η ExitBee, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξωστρέφειας του egg, ξεκίνησε ήδη τη δράση της στην αγορά του Καναδά.

 Δεδομένης της κρίσιμης σημασίας που έχει η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, στο πλαίσιο της νέας πλατφόρμαςScale-Up, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων, οι επιχειρηματίες θα έχουν πρόσβαση και σε μια ολοκληρωμένηδέσμη χρηματοδοτικών επιλογών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση από τηνEurobank με δάνεια κεφαλαίου κίνησης αλλά και μακροπρόθεσμα δάνεια, νέες χρηματοδοτικές οδούς, όπως το CrowdEquityFunding μέσω της EurobankEquities με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, πρόσβαση σε μικροπιστώσεις.

Παράλληλα,η Eurobank συμμετέχει ως ιδιώτης επενδυτής σε τρία (3) Funds το BigPi, το Uni.fund και τοVelocityPartners, τα οποία υποστηρίζονται από το Equifund, την επενδυτική πλατφόρμα που χρηματοδοτείται με κεφάλαια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EuropeanInvestmentFund – EIF), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EuropeanInvestmentBank – EIB), με συμμετοχή και άλλων ιδιωτών επενδυτών).

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην Πλατφόρμα StartUp είναι ήδη σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στην Πλατφόρμα ScaleUpθα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους2019 και η αξιολόγηση τους θα γίνεται σταδιακά.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και στη νέα ιστοσελίδα του eggentergrοwgo.